Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Design i komercjalizacja produktu

II stopnia
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Design to pojemna i dynamiczna kategoria, wykraczająca daleko poza obszar stylu i estetyki. Jest sprzężeniem kreatywności z inżynieryjną dyscypliną, trzeźwą biznesową kalkulacją i społeczną wrażliwością. Design to skuteczne narzędzie doskonalenia wyrobów, usług i procesów, o czym przekonuje się coraz większa liczba przedsiębiorstw.

WYZWANIE

Dla studentów pragnących związać swoje plany zawodowe z nowoczesnym przemysłem bazującym na innowacjach i nowych technologiach, zmieniająca się rola i zadania designu kreuje nowe wymagania. By odnieść sukces należy zrozumieć rolę i miejsce designu w szerszym kontekście oraz wiedzieć, jak najlepiej wykorzystać jego prawdziwy potencjał. 

Dodatkowe informacje

Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”
Polityka Prywatności