Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Menedżer produktów kosmetycznych

II stopnia
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Po ukończeniu specjalności menedżer produktów kosmetycznych absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu:

  • towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów kosmetycznych,
  • metod oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
  • potrzeb i zachowań konsumentów w sferze rynkowej,
  • projektowania wyrobów kosmetycznych,
  • zarządzania cenami i dystrybucją produktów kosmetycznych,
  • strategii marki na rynku kosmetyków,
  • działań promocyjnych na rynku kosmetyków,
  • kierowania jednostkami handlowymi i usługowymi z zakresu kosmetyki.

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności