Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Kształtowanie jakości produktów spożywczych

II stopnia
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Wiedza i umiejętności

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

  • kształtowania, ochrony i oceny jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i produktów żywnościowych,
  • kreowania nowych produktów,
  • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Zadania kierowane do studentów w ramach realizowanych na specjalności przedmiotów wymagają strategicznego podejścia do rozwiązania tematu, wymagają inwencji, a jednocześnie uwzględnienia uwarunkowań technologicznych, jak i prawnych, co pozwala studentom na zdobycie kompetencji do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Dodatkowe informacje

Kształtowanie
Kształtowanie - proces technologiczny obróbki plastycznej stosowany na zimno lub na gorąco w celu uzyskania odpowiedniego kształtu detalu. Wymagany kształt uzyskujemy tłocząc blachy na prasach hydraulicznych lub mechanicznych wykrojnikiem.
Polityka Prywatności