Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
tylko uczelnia
Poznań, Polska

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych

II stopnia
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do projektowania i oceny jakości wyrobów przemysłowych. Realizowany program nauczania pozwala na zdobycie dogłębnej wiedzy o wybranych grupach wyrobów oraz metodach ich oceny. Absolwent jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań zarówno w ocenie wyrobów, jak i metodach ich wytwarzania.
W szczególności absolwenci są przygotowani do prac w zakresie:

  • projektowania, oceny i ochrony jakości wyrobów przemysłowych na wszystkich etapach cyklu życia,
  • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych,
  • proponowania nowych metod badań wyrobów,
  • samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
  • doradztwa w obrocie towarami w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

Dodatkowe informacje

Kształtowanie
Kształtowanie - proces technologiczny obróbki plastycznej stosowany na zimno lub na gorąco w celu uzyskania odpowiedniego kształtu detalu. Wymagany kształt uzyskujemy tłocząc blachy na prasach hydraulicznych lub mechanicznych wykrojnikiem.
Polityka Prywatności