Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inżynieria finansowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Specjalność inżynieria finansowa cechuje się unikalnym połączeniem wiedzy z zakresu finansów i metod ilościowych stosowanych w praktyce inwestowania na rynkach finansowych. Pozwala na poznanie w trakcie studiów zaawansowanych technik modelowania procesów ekonomicznych i finansowych, a w szczególności metod ilościowego zarządzania ryzykiem oraz nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania w praktyce. Absolwent specjalności inżynieria finansowa wyróżnia się:

  • znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,
  • umiejętnością prognozowania za pomocą zaawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki notowań na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji,
  • znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,
  • wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji),
  • umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem
  • w oparciu o istniejące instrumenty pochodne oraz umiejętnością konstrukcji nowych instrumentów pochodnych, spełniających oczekiwania indywidualnych klientów,
  • wiedzą na temat teoretycznych i praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem portfela inwestycji,
  • ogólną wiedzą na temat modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych.

Ponieważ specjalność inżynieria finansowa prowadzona jest na kierunku informatyka i ekonometria, studenci posiadają też znaczne umiejętności w zakresie informatyki, co decyduje o ich przewadze na rynku pracy.

Największym atutem absolwentów tej specjalności jest jednak to, że w wyniku treningu odbytego na studiach są w stanie samodzielnie uczyć się dalej tak, aby być na bieżąco ze stale rozwijającymi się metodami finansów ilościowych, których rozwój jest z kolei wymuszany przez zmiany w rzeczywistości rynków finansowych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria finansowa
Inżynieria finansowa jest to gałąź finansów, która skupia się na wykorzystaniu teorii finansów oraz instrumentów finansowych (w szczególności instrumentów pochodnych, takich jak opcje czy kontrakty terminowe) w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów finansowych lub wykorzystywania możliwości finansowych.
Polityka Prywatności