Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Poznań, Polska

Analityka gospodarcza

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jest specjalnością kształcącą analityków – poszukiwanych specjalistów, przygotowanych do sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych. W kształceniu absolwentów główny akcent położony jest na wykształcenie analitycznych umiejętności efektywnego przetwarzania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji do celów decyzyjnych. Specjalność jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Polityka Prywatności