Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Międzynarodowy biznes turystyczny

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ruch turystyczny ma wymiar światowy. Przewiduje się, że w nadchodzących latach udział podróży międzykontynentalnych będzie systematycznie wzrastać. Powoduje to intensyfikację przepływów towarów usług a przede wszystkim ludzi, rośnie znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, pogłębiają się i dynamicznie rozwijają procesy integracyjne. Powstają globalne korporacje hotelowe, transportowe, tour operatorskie o licznych powiązaniach wzajemnych. Biznes turystyczny staje się najpotężniejszym sektorem gospodarki światowej wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki i metody ekonomii międzynarodowej. Rośnie potrzeba pozyskiwania fachowej wiedzy zdolnej sprostać wyzwaniom międzynarodowego biznesu turystycznego. Dotyczy ona takich zagadnień jak globalizacja gospodarki turystycznej, transakcje międzynarodowe na rynku turystycznym, marketing międzynarodowy, innowacje w biznesie turystycznym, e-commerce w turystyce i wiele innych.

Niezwykle ważne są ścisłe kontakty z korporacjami międzynarodowymi i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Stąd też konieczność pogłębiania wiedzy o zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, logistyce międzynarodowej czy finansach.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności