Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Komunikacja społeczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Wiedza i umiejętności

  • gromadzenia i analizy informacji,
  • formułowania strategii i planów operacyjnych,
  • negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
  • kształtowania wizerunku,
  • formułowania tekstów,
  • prezentacji,
  • organizowania kampanii społecznych,
  • zarządzania projektem.

Profil absolwenta

Specjalista od kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji społecznych.
Rzecznik prasowy instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych itd.
Negocjator w konfliktach społecznych i politycznych.
Doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych.
Pracownik, menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej odpowiedzialności firm.

Dodatkowe informacje

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
komunikacja społeczna
Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.
Polityka Prywatności