Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

II stopnia
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studenci specjalności zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych, administracji, organizacji pozarządowych w różnych warunkach gospodarczych. Wiedza obejmuje zagadnienia prawne, finansowo-księgowe, planowania i organizacji działalności, z którymi spotykają się przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz instytucji w Polsce i za granicą.

Zajęcia specjalizacyjne dostarczą narzędzi do rozwiązywania zróżnicowanych problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych. Studenci dowiedzą się w jaki sposób opracować strategię i biznes plan, założyć firmę, poprawić funkcjonowanie już istniejącego przedsiębiorstwa, sprostać spowolnieniu gospodarczemu, poszukiwać nowych rynków, usprawnić planowanie, wycenę i realizację inwestycji, przygotować studium wykonalności lub operat szacunkowy, wybrać oraz pozyskiwać kapitał, w tym środki unijne.

Dodatkowe informacje

Polityka
Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
Polityka gospodarcza
Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. polityka rządu), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim).
Strategie
Strategie – Pismo dyrektorów finansowych jest jedynym pismem na polskim rynku prasy branżowej, którego odbiorcami są menadżerowie ds. finansów i dyrektorzy finansowi. Magazyn wydawany jest przez Nathusius Investments. Nakład pisma wynosi 10.200 egzemplarzy.
Polityka
Nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityką.
Autor: Tomasz Mann
Polityka
Publikowanie sondaży w okresie wyborczym jest już manipulacją i powinno być zabronione. Sondaże, pomijam już nawet, czy rzetelnie robione, czy nie, zniechęcają ludzi do głosowania na mniejsze partie, z których programem się zgadzają, na rzecz dużych, mających – według sondaży – większe szanse.
Autor: Maria Szyszkowska
Polityka
Polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowy interes.
Autor: Winston Churchill
Polityka Prywatności