Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Gospodarka żywnościowa i biobiznes

II stopnia
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu działania światowego rynku żywnościowego. W trakcie studiów studenci zapoznają się również z narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w procesach decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka rynkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na krytyczne spojrzenie na problemy funkcjonowania podmiotów gospodarki żywnościowej oraz wykorzystanie odpowiednich ilościowych i jakościowych narzędzi analizy, co ma szczególne znaczenie w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu. Studia na tej specjalności wychodzą naprzeciw wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji.

Dodatkowe informacje

Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Polityka Prywatności