Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inwestycje finansowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Opis specjalności

Inwestycje finansowe stwarza bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.

Wiedza i umiejętności

Przygotowanie specjalistów z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnych inwestorów oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. Nabywanie wiedzy z zakresu różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez prywatnych inwestorów, obejmując swoim zakresem: rynek akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, jak również private banking i lokaty alternatywne.
Polityka Prywatności