Glasgow, Wielka Brytania

Fine Art (Photography and the Moving Image)

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Kwalifikacje: MLitt
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Master of Letters (MLitt)
Strona www uczelni: www.gsa.ac.uk
Polityka Prywatności