Gdańsk, Polska

Physical Education

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.awf.gda.pl
Polityka Prywatności