Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Japonistyka

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Studia kierujemy do osób, które interesują się Japonią, jej historią, kulturą, ale i współczesną sytuacją polityczno-ekonomiczną. Chcą wykorzystać wiedzę w biznesie lub kontaktach zagranicznych. W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi naukę języka japońskiego rozpoczynamy od podstaw. Program studiów obejmuje zarówno praktyczną nauką języka japońskiego, gramatykę, naukę pisma, kompozycje tekstu, konwersację, jak i przedmioty pokazujące rolę i istotę współczesnej Japonii w świecie. Absolwenci japonistyki będą mieć możliwość zatrudnienia w firmach zagranicznych, jak i polskich działających na terenie Japonii. Dzięki znajomości języka będą mogli uczyć go innych, a także zajmować się tłumaczeniami.
Japonistyka
Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, ogół dziedzin naukowych humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mających za obiekt badań to, co wiąże się z Japonią: język japoński, kulturę, historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a także gospodarkę, politykę, społeczeństwo japońskie itd.
Polityka Prywatności