Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Gerontologia społeczna

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych opieką, pomocą i wsparciem osób starszych. Nabędziesz wiedzę gerontologiczną, medyczną w zakresie opieki i pracy z osobami starszymi. Szczególnie zachęcamy do jej wyboru osoby, które już pracują z osobami starszymi i chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w pracy z osobami starszymi, ale także absolwentów studiów pierwszego stopnia takich kierunków jak: pielęgniarstwo, praca socjalna. W dobie starzejącego się społeczeństwa jest to specjalność, która może zapewnić Ci poszukiwaną na rynku pracę.

Dodatkowe informacje

Gerontologia
Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.
Polityka Prywatności