Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychopedagogika z profilaktyką społeczną

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Studia na tej specjalności społeczną pozwalają na uzyskanie wiedzy pedagogicznej pogłębionej o wiadomości i umiejętności z zakresu psychologii.

Student tej specjalności zdobędzie informacje dotyczące szeroko rozumianej psychologii stosowanej (m.in. psychologii zdrowia i stresu oraz społecznej psychologii wychowania) i pozna możliwości jej zastosowania w obszarze praktyki pedagogicznej. Ponadto opanuje umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, stymulowania myślenia i postawy twórczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz podejmowania podstawowych form pomocy pedagogicznej uczniom z niepowodzeniami szkolnymi. Student uzyska przygotowanie do prowadzenia działań w obszarze wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych, wspierania i edukacji rodziców dzieci w środowisku szkolnym oraz konsultacji wychowawczych dla nauczycieli.

Dodatkowe informacje

Psychopedagogika
Psychopedagogika – to dział pedagogiki, zajmujący się problemami naukowymi i zagadnieniami psychologii rozwoju i wychowania człowieka. Psychopedagogika jako nauka jest połączeniem dwóch głównych samodzielnych dziedzin nauki psychologii i pedagogiki w jeden wspólny nurt nauki, która tworzy nową połączoną dziedzinę wiedzy do eksploracji i zastosowania we współczesnym życiu społecznym człowieka.
Polityka Prywatności