Łódź, Polska

Specjalizacja translatorsko-biznesowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie uczelni: www.puw.pl/pl/studia-online/filologia-angielska
Strona www uczelni: www.puw.pl
Polityka Prywatności