Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Absolwent tej specjalizacji oprócz umiejętności praktycznych i wiedzy ogólnohumanistycznej posiądzie informacje z zakresu metodyki nauczania języka obcego, pedagogiki, psychologii, emisji głosu oraz kultury języka polskiego. Zdobędzie także przygotowanie pedagogiczne i będzie mógł podjąć pracę w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Oferta tej specjalizacji skierowana jest zarówno do czynnych zawodowo dydaktyków, jak i tych, którzy chcą dopiero rozpocząć pracę jako nauczyciel języka obcego.
Polityka Prywatności