Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychosocjologia rozwoju osobowego i coaching menadżerski

II stopnia
Kierunek: Socjologia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z ludźmi, w roli coachów, mentorów, trenerów, pracowników działów HR, jako kadra zarządzająca, kierownicza i menedżerska. Studia na tej specjalności zainspirują do efektywnego przyśpieszenia tempa rozwoju osobistego , zawodowego, skutecznego osiągania założonych celów indywidualnych i zespołowych, kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji.
Polityka Prywatności