Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się u dzieci w wieku przedszkolnym trudności w wymowie oraz dostrzegając rolę nauczycieli wychowania przedszkolnego w procesie profilaktyki i terapii logopedycznej, wzbogaciliśmy specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne o elementy logopedii. Tym samym poza przygotowaniem do pracy w przedszkolu i szkole umożliwiamy zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki logopedycznej. Na tej specjalności nauczysz się, jak rozwijać kreatywność dziecka, jak stosować alternatywne metody nauczania, poznasz metodę dramy, metodykę projektu edukacyjnego. Będziesz miał możliwość rozwoju swojej kreatywności i realizacji własnych pomysłów. Zajęcia mają charakter metodyczny, odbywają się w specjalnie przygotowanych pracowniach do edukacji wczesnoszkolnej, wyposażonych w instrumenty muzyczne, tablicę interaktywną i inne specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności