Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Broker innowacji

II stopnia
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalista w zakresie innowacji na poziomie studiów magisterskich świadomy jest procesów innowacyjnych, posiada więc umiejętność wdrażania innowacji do procesu gospodarczego. W odróżnieniu od absolwenta studiów licencjackich - działającego według z góry zdefiniowanej procedury - studia magisterskie nastawiają się na wykształcenie specjalisty, który samodzielnie projektuje uruchamianie innowacji gospodarczych. Potrafi on identyfikować innowacje konkurencyjne wobec innych podobnych produktów na rynku, a więc takie, które jego pomysłodawcy przyniosą sukces gospodarczy. Dzięki odróżnianiu procesów standardowych od innowacyjnych jest w stanie identyfikować osoby innowacyjne i wspierać je w zakładaniu firm, uruchamianiu startupów i wdrażaniu innowacji do procesu gospodarczego.

Dodatkowe informacje

Broker
Broker – wieloznaczne pojęcie używane na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych.
Polityka Prywatności