Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja wymiaru sprawiedliwości

II stopnia
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Absolwent tej specjalności zdobędzie informacje dotyczące wybranych zagadnień z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości jako jednego z elementów systemu władzy w Polsce. Pozna strukturę oraz zasady działania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury. Zakres studiów obejmuje jednak nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym. Wiele uwagi poświęcono praktycznemu wymiarowi działania wymienionych wyżej instytucji. Specjalność przeznaczona jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat kształtowania się bezpieczeństwa i porządku prawnego oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Osoby, które ja ukończą, będą profesjonalnie przygotowane do realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności