studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Administracja rządowa i samorządowa

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jeśli interesuje Cię praca w strukturach aparatu państwowego i chcesz poznać je od kuchni – dobrze trafiłeś. Administracja rządowa i samorządowa to zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa. Będziesz miał okazję poznać pracę poszczególnych instytucji, przyjrzeć się procesom wewnętrznym, ich przebiegowi poprzez ścieżkę formalną oraz rezultatom.

Przykłady zawodów

Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności