Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Finance and Accounting

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/masterfinance/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Program studiów magisterskich przygotowuje studentów do kariery zawodowej w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy. Program skupia się na aktywnym zaangażowaniu studentów w pracę zespołową i dyskusje z wykładowcami i kolegami dotyczące złożonych problemów i studiów przypadku. 

Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE MIĘDZY INNYMI W Z ZAKRESU: 

  • zarządzania finansami, inwestycjami oraz bankowości
  • Analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa
  • międzynarodowych standardów w rachunkowości
  • doradztwa, efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym
Polityka Prywatności