Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Strategic Management

II stopnia
Kierunek: Management
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/mmanagement/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Specjalność ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (Strategic Management)

  • Marketing strategiczny (Strategic Marketing)
  • Fuzje i przejęcia (Mergers & Aqusitions)
  • Negocjacje strategiczne (Strategic Negotiations)
  • Projekt konsultingowy (Consulting Project)
  • Klasyka strategii: przewaga strategiczna i  budowanie wartości (Strategy Classics: Competitive Advantage and Value Creation)
  • Strategiczna gra symulacyjna (Strategic Management Game)
Polityka Prywatności