Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie marketingowe

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/zarzadzanie2/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Propozycję wyboru specjalności zarządzanie marketin gowe kierujemy przede wszystkim do osób, które:
  • są lub chciałyby być zaangażowane w strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie
  • myślą o doradztwie marketingowym

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności