państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.kozminski.edu.pl/zarzadzaniewws/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Czas trwania:

4 semesty

ECTS:

120

Opis kierunku:

Głównym celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry menadżerskiej i przedsiębiorców, którzy będą wiedzieli, jak z powodzeniem funkcjonować na dynamicznie zmieniającym się rynku międzynarodowym, determinowanym przez stale rosnące znaczenie wirtualnego środowiska, tworzonego przez Internet, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz obecne w nim zasoby informacji.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności