Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/zarzadzaniewws/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Czas trwania:

4 semesty

ECTS:

120

Opis kierunku:

Głównym celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry menadżerskiej i przedsiębiorców, którzy będą wiedzieli, jak z powodzeniem funkcjonować na dynamicznie zmieniającym się rynku międzynarodowym, determinowanym przez stale rosnące znaczenie wirtualnego środowiska, tworzonego przez Internet, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz obecne w nim zasoby informacji.

Czesne za semestr:

-Studia stacjonarne:

Płatność jednorazowa: 6200 PLN
Płatność w 5 ratach: 5 x 1260 PLN

-Studia niestacjonarne:

Płatność jednorazowa: 5200 PLN
Płatność w 5 ratach: 5 x 1060 PLN

Opłata rekrutacyjna: 375 PLN

Terminy rekrutacji:

Maj - Wrzesień.

Kontakt:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa, Polska
Tel.+48 22 519 21 70
E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl,
Koordynator biura rekrutacji: Małgorzata Żak

Wymagania rekrutacyjne:

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych i otrzymanie tytułu naukowego licencjat, inżynier, magister lub odpowiednika tych tytułów. (www.kozminski.edu.pl/zarzadzaniewws/#zasady)

Stypendia:

Studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe, socjalne.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności