Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie jakością

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Studenci zdobędą kompetencje w zakresie m.in.:
  • planowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001,
  • zapewniania skuteczności realizacji jednostkowych projektów i długotrwałych przedsięwzięć,
  • doskonalenia sprawności dowolnych funkcji organizacji,
  • integrowania i harmonizowania funkcji organizacji w realizacji strategii doskonalenia.

Kompetencje te będą potwierdzone certyfikatami PCBC "Asystent systemów jakości" oraz "Pełnomocnik kierownictwa do opracowywania, wdrażania i utrzymywania systemów jakości".

W programie przewidziano realizację przedmiotów należących do programu "ALK 6σ Green Belt".

Atuty programu

  • Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia
  • Ścisła współpraca z praktyką - zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z praktyką zarządzania jakością
  • Certyfikaty "Asystent systemów jakości" oraz "Pełnomocnik kierownictwa do opracowywania, wdrażania i utrzymywania systemów jakości"
  • Projekty doskonalące umożliwiają sprawdzenie wiedzy w warunkach rzeczywistych
  • Możliwość zaliczenia projektów spełniających wymagania metodologii 6 sigma do programu "ALK 6σ Green Belt".
  • Dyplom z zarządzania Koźmińskiego - kierunku wyróżnionego zarówno przez polskie jak i międzynarodowe rankingi oraz instytucje.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności