Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studia prawno-biznesowe na administracji

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Polityka Prywatności