Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/logistyka2/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Atuty kierunku

  • Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to specjalność na kierunku zarządzanie, który wg rankingu "Financial Times" - Global Masters in Management 2015 został sklasyfikowany na 42. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce i w Europie Środkowej.
  • Program jest współtworzony na bazie programów ELA - Europejskiego Towarzystwa Logistycznego i CSCMP - organizacji Council of Supply Chain Management Professionals.
  • W ramach realizacji programu studenci spotykają się z praktykami biznesu logistycznego i wizytują firmy.
  • Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Oxford University, University of Ohio, Uniwersytet Warszawski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Opakowań, mających stały ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, a także uznanych praktyków polskiego biznesu logistycznego i konsultingowego w obszarach logistycznych posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne..
  • Wiele zajęć prowadzonych jest w formach interaktywnych.
  • Studenci mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego Candidate European Senior Logistician Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) lub Senior Logistician.
  • Studia objęte będą w przyszłości również programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of SupplyChain Management Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu zawodowego o charakterze globalnym oraz stanie się częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności