Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie komunikacją wizualną

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność łącząca sztukę i biznes ma charakter elitarny. Z jednej strony odsłania arkana konstruowania obrazu graficznego, aby był skuteczny, czytelny i atrakcyjny czyniąc z absolwentów specjalistów od obrazu wizualnego stosowanego w reklamie, jak również w szeroko pojętej komunikacji wizualnej, z drugiej znajomość podstaw zarządzania pozwala na pełną świadomość budowania wizerunku firmy, wydarzenia, produktu i samego siebie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności