Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Terapia pedagogiczna

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent specjalności Terapia pedagogiczna adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Program specjalności uwzględnia m.in. następujące obszary tematyczne:

  • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
  • Emisja głosu
  • Podstawy wiedzy o środowisku
  • Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Diagnoza problemów wychowawczych
  • Arteterapia
terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności