Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie ochroną zdrowia

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie ochroną zdrowia jest specjalnością dydaktyczną przydatną dla służb socjalnych i służby organizacji życia publicznego, stanowi rozwinięcie specjalności z zakresu polityki społecznej, ubezpieczeń społecznych i konstytucyjnego prawa ochrony zdrowia i życia.
Specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu organizacji opieki zdrowotnej w państwie, organizacją obsługi pacjenta, ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym i organizacją obrotu produktami leczniczymi.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, firm zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności