Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Unikatowa specjalność. Przydatna we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Uzasadnienie praktyczne w administracji publicznej oraz w wielu strukturach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.
Specjalność Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, regulacjami prawnymi ochrony informacji niejawnych, metodyką pracy z informacjami niejawnymi i ochroną baz danych.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii tajnych.

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności