Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych problematyką funduszy strukturalnych UE i innych systemów finansowania projektów ze środków unijnych.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu prawa unijnego, systemu instytucjonalnego UE oraz procedur związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych.
Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.
Polityka Prywatności