Warszawa, Polska

Administracja bezpieczeństwa narodowego

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność Administracja bezpieczeństwa narodowego jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego współczesnych państw. Studia na tym kierunku maja charakter interdyscyplinarny, dostarczają wiedzę z dziedziny nauk prawnych, humanistycznych oraz zarządzania. Kompleksowe ujęcie światowych procesów dbania o bezpieczeństwo w świetle istniejących zagrożeń uwzględnia zasady funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych Państw, rolę NATO i UE ukazując rzeczywiste podstawy kształtowania bezpieczeństwa.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie administrowania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala na podjęcie pracy w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do realizacji zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego.

Przykłady zawodów

Zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności