Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Nadrzędnym celem procesu kształcenia jest optymalne opanowanie przez Studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu: zarządzania obsługą ruchu turystycznego, hotelarstwem i gastronomią; funkcjonowania branżowych podmiotów gospodarczych w poszczególnych makroregionach i krajach, a także stosownych uwarunkowań cywilizacyjnych, społecznych, promocyjnych i - przede wszystkim - ekonomicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności