Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Handel zagraniczny

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie. Kształcenie studenta na specjalności Handel zagraniczny zmierza do wyposażenia w - oczekiwaną na rynku pracy – umiejętność: przewidywania zmiany w różnych sferach stosunków międzynarodowych w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społeczno – kulturowych, stosowania podstawowych zasad i prawa międzynarodowego, gospodarczego i celnego, wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji międzynarodowych, w tym gospodarczych i finansowych oraz wiedzy na temat rynku międzynarodowego dla opracowywania programów działania i podejmowania decyzji w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą, przygotowywania programów współpracy polskich instytucji z instytucjami UE.
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicami państwa.
Handel
Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
Opis: przysłowie fińskie
Handel
Kupiec nie musi być koniecznie obywatelem jakiegoś określonego kraju. Jest mu w znacznej mierze obojętne, gdzie prowadzi swój handel. Gdy zaś trochę się zrazi, może go to skłonić do przeniesienia swego kapitału z jednego kraju do drugiego, wraz z całą wytwórczością, jaką kapitał ten utrzymuje.
Autor: Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Handel
(...) żaden stan nie zna się lepiej na sprawach światowych, monarchii i zarządzaniu pieniędzmi, od których zależą wszystkie światowe państwa, niż jest do tego odpowiedni, potrafi pomóc i doradzić dobry i uczony kupiec.
Autor: Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu
Polityka Prywatności