Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja - Administracja instytucji europejskich

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność Administracja Instytucji europejskich umożliwia poznanie zasad funkcjonowania aparatu administracji Unii Europejskiej oraz obowiązującego w ramach Wspólnoty prawa.

Program tej specjalności obejmuje wiedzę z zakresu historii, prawa międzynarodowego, geopolityki oraz co ważne wiedzę specjalistyczną związaną z opracowywaniem, wdrażaniem i zarządzaniem unijnymi projektami dofinansowań.

Absolwenci tego kierunku, posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą organizacji i działania struktur UE, Funduszy Europejskich oraz praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej w zakresie przygotowania wniosków, pozyskiwania środków unijnych oraz realizacji zadań projektu.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.