Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Systemy informacyjne zarządzania

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
System Informacyjny Zarządzania – SIZ (Management Information System – MIS) to system gromadzenia i przetwarzania danych w informacje, które są użyteczne do podejmowania decyzji przez menedżerów, czyli do zarządzania w przedsiębiorstwach i innych organizacjach na różnych poziomach. W dzisiejszych czasach każdy System Informacyjny Zarządzania oparty jest na technologii teleinformatycznej, a więc wspierany przez systemy informatyczne. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw i organizacji.
Polityka Prywatności