państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Marketing polityczny

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Polityka jako zjawisko społeczne obejmuje swoim zaangażowaniem coraz szersze sfery ludzkiej działalności. Współcześnie polityka, nie angażuje większości społeczeństwa i rzutuje swoimi dokonaniami na system społeczny i gospodarczy. W potocznej percepcji jest wszędzie. Student - przyszły menedżer - musi wiedzieć czym jest polityka i jaki ma wpływ na funkcjonowanie innych instytucji.

Polityka jako zjawisko społeczne nie funkcjonuje w próżni, lecz jest otoczona różnorodnymi czynnikami, które wywierają na nią mniejszy lub większy wpływ. Do najważniejszych działających na sferę polityki można zaliczyć: ideologię, ekonomię, prawo, moralność, kulturę ale i marketing.

Dodatkowe informacje

Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing polityczny
Marketing polityczny – jedna z form komunikacji politycznej, w której następuje oferowanie, tworzenie i wymiana wartości między uczestnikami rynku politycznego. Sprowadza się ona do wykorzystania zespołu technik społecznych, teorii oraz metod zaczerpniętych z marketingu klasycznego, w celu stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata, wypromowania jego osoby, wyróżnienia go spośród jego rywali oraz uzyskania jak największego poparcia przy jak najmniejszym zużyciu środków.
Marketing polityczny
Poddał się więc – jak mówią wtajemniczeni – obróbce amerykańskich specjalistów od kampanii wyborczych. Po tej renowacji zobaczyliśmy nowego przewodniczącego – wyciszonego, rzadziej zabierającego głos, z niżej opuszczonym podbródkiem. Teraz trzeba go dobrze sprzedać. Najlepiej w posłusznej mu telewizji.
Opis: o Marianie Krzaklewskim, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”
Marketing
Konsumenci są jak karaluchy, spryskujesz ich, spryskujesz – a oni natychmiast się uodparniają.
Autor: David Lubars
Marketing polityczny
Pierwsze miejsca są zarówno „biorące” (jeśli oczywiście lista przekroczy próg wyborczy), jak i prestiżowe – ich lokatorzy stanowią swego rodzaju wizytówkę partii w okręgu wyborczym.
Autor: Agnieszka Wołk-Łaniewska, Nienatrętna dyskryminacja, „Le Monde diplomatique”, listopad 2007
Polityka Prywatności