Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Integracja i bezpieczeństwo europejskie

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie bezpieczeństwem europejskim wobec globalnych zagrożeń takich jak terroryzm, czy cyberprzestępczość i związane z tym prowadzenie skutecznej polityki bezpieczeństwa w obliczu integracji Polski z Unią Europejską stanowi kluczowe wyzwanie we współczesnym świecie. Specjalność ta jest adresowana do osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa w skali europejskiej. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie zasad działania wywiadu i służb specjalnych, skali zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, w tym problemu terroryzmu i cyberprzestępczości w Polsce i na świecie oraz stosowanych rozwiązań w tym obszarze, a także zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i prowadzonej polityki bezpieczeństwa w krajach UE. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz kompetencje międzykulturowe.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Integracja
Ciągła integracja
Bezpieczeństwo
Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.
Autor: Julian Apostata, Mizopogon, 353 d
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Polityka Prywatności