Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Dyplomacja europejska

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Dyplomacja stanowi ważny aspekt zarządzania organizacjami na całym świecie. Bez znajomości i przestrzegania zasad etyki, etykiety i protokółu dyplomatycznego niemożliwe jest zbudowanie własnego, pozytywnego wizerunku w oczach partnera - biznesmena, urzędnika czy dyplomaty. Dyplomacja stanowi zatem ważne narzędzie w rękach współczesnych menedżerów. Absolwent tej specjalności pozna podstawowe zagadnienia w zakresie dyplomacji europejskiej. Opanuje wiedzę z nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych co pozwoli na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz ich znaczenia we współczesnej dyplomacji. Nabędzie świadomość co do roli jaką pełnią media w dyplomacji oraz pozna znaczenie dyplomacji jako kluczowego narzędzia w promocji kraju na świecie.
Dyplomacja
Dyplomacja – czynności prowadzone między państwami, w celu zawarcia umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
Dyplomacja
Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów.
Autor: Fryderyk Wielki
Dyplomacja
Dyplomata to człowiek, który nie zawsze ma rację, ale nigdy się nie myli.
Autor: anonim
Dyplomacja
Sztuka dyplomacji polega na umiejętności pokrajania tortu w taki sposób, aby każdy uważał, że dostał największy kawałek.
Autor: Maurice Couve de Murville
Polityka Prywatności