Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie państwem

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jesteś ambitnym Polakiem masz patriotyczne nastawienie do kraju chcesz rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia, dzisiaj i w przyszłości - wybierz specjalność: ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM na której uzyskasz profesjonalną wiedzę, kompetencje zawodowe użyteczne Polsce przydatne Tobie w interesującej pracy zawodowej, pasjonującej karierze zawodowej niezwykle ważnej społecznie.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności