Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
W związku z przystąpieniem Polski do UE w administracji publicznej systematycznie zwiększa się ilość nowych zadań do realizacji. Obejmuje ona coraz to nowsze obszary życia gospodarczego, pojawiają się więc nowe wyzwania i wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zarządzania administracją publiczną. Nowoczesna administracja potrzebuje wyskowykwalifikowanych kadr. Specjalność ta jest adresowana do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menedżerskich ( i nie tylko) w sektorze administracji publicznej w UE. Absolwent tej specjalności zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa i postępowania administracyjnego w UE, zamówień publicznych, arbitrażu i mediacji czy zarządzania projektami unijnymi

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności