studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Technologia blockchain w biznesie

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Jak działa blockchain?

Technologia blockchain służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie ułożonych w postaci następujących po sobie bloków danych. Jej istotą  jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach. Księga jest otwarta dla wszystkich ale jednocześnie jest zabezpieczona przez złożone narzędzia kryptograficzne. Dzięki temu transakcje są publiczne, ale dostępne jedynie w ramach nadanych praw dostępu.

Dlaczego warto wybrać?

Technologia blockchain budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród instytucji finansowych jak i wśród agencji rządowych na całym świecie. Może być ona wykorzystywana do obsługi różnorakich transakcji (handel, waluty, akcjei, udziały, rynek energii elektrycznej itd.). Począwszy od roku 2014 obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój startupów dotyczących wykorzystania technologii krypto walut opartych na blockchain. W 2015 powołano konsorcjum banków i firm, którego celem jest rozwijanie blockchain. W skład konsorcjum weszły m.in. Citi, Bank of America, Morgan Stanley, Societe Generale, Deutche Bank, HSBC, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan i ING. Powstające coraz liczniej konsorcja i startupy będą poszukiwać specjalistów, którzy będą wdrażać projekty, i uczestniczyć w ich tworzeniu, wykorzystujące technologię łańcucha bloków w ramach szeroko pojmowanej e-gospodarki i e-państwa.

Dodatkowe informacje

Technologia
Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
Technologia
W każdym technologicznie zaawansowanym społeczeństwie los jednostki musi zależeć od decyzji, na które w znacznym stopniu nie ma ona żadnego wpływu. Społeczeństwo technologiczne nie może zostać rozbite na małe, autonomiczne wspólnoty, ponieważ produkcja opiera się na kooperacji ogromnej liczby ludzi i maszyn. Takie społeczeństwo musi być wysoko zorganizowane i muszą być podejmowane decyzje oddziałujące na ogromną liczbę osób.
Autor: Theodore Kaczynski
Technologia
Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość.
Autor: Stanisław Lem
Technologia
Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.
Autor: Albert Einstein
Polityka Prywatności