Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Finance and Accounting

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wszechnicapolska.edu.pl
Celem studiów na kierunku Finanse i rachunkowość jest przekazanie studentom szczegółowych umiejętności umożliwiających utworzenie i prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w różnych firmach z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności