Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Skandynawistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Studia łączą zaawansowaną naukę języka szwedzkiego z zagadnieniami z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowi specjalizacyjna ścieżka poświęcona kwestiom przekładu artystycznego, audiowizualnego oraz tłumaczenia ustnego. Studenci uczą się języka od neative speakerów i wykładowców dwujęzycznych.

Dodatkowe informacje

Skandynawistyka
Skandynawistyka – nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich.
Polityka Prywatności