Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Neurokognitywistyka

II stopnia
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Polityka Prywatności