państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

English Studies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.swps.pl/oferta/warszawa/studia-drugiego-s...
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Filologia angielska II stopnia w SWPS to studia, które pozwalają pogłębić znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczną wiedzę filologiczną dotyczącą: językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz kultur krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent tych studiów to nowoczesny i samodzielny praktyk, biegle posługujący się technologią, który potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy.
Polityka Prywatności